Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie jedného funkčného miesta docenta na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF:

Požiadavky:

  • docent z odboru Matematika alebo Aplikovaná matematika
  • publikačná činnosť
  • pagogická prax minimálne 10 rokov
  • ovládanie základov programovania (UNIX, C, Python)
  • aktívna znalosť angličtiny

Termín nástupu: 1.9.2008

Požadované doklady:

  • kópia dokladu o menovaní za docenta, kópia dokladu o udelení akademického titulu
Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Personálny referát Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.