Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie jedného miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru technických zariadení budov SvF:

Požiadavky:

  • absolvent Stavebnej fakulty odboru TZB,
  • špecializácia v oblasti zdravotnej techniky a vetrania a klimatizácie,
  • minimálne 5 rokov praxe v odbore,
  • vítaná prax v projekčnej činnosti,
  • dokladovanie publikačnej činnosti alebo zoznamu projektov za posledných 5 rokov,
  • vítané pedagogické minimum,
  • znalosť jedného cudzieho jazyka,
  • práca s PC.

Termín nástupu : 1.9.2008

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Personálny referát Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.