Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie jedného miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru jazykovSvF pre predmet nemecký jazyk:

Požiadavky:

  • Vysokoškolské vzdelanie príslušného zamerania (min. magisterský stupeň),
  • prax - min. 3 roky,
  • ukončené doktorandské štúdium výhodou,
  • aprobácia s iným jazykom výhodou. 

Termín nástupu: 1.11.2009

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.