Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie jedného miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru technických zariadení budov SvF:

Požiadavky:

  • absolvent SvF odboru TZB, alebo SjF odboru Technika prostredia
  • vedecko-pedagogická hodnosť - PhD.
  • špecializácia v oblasti zdravotnej techniky
  • minimálne 5 rokov praxe v odbore
  • aktívna znalosť jedného cudzieho jazyka
  • dokladovanie publikačnej činnosti v danom odbore za posledných 5 rokov
  • práca s PC.

Termín nástupu : 1.10.2009

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Personálny referát Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.