Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie jedného miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru fyziky SvF.

Požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie v odbore fyzika,
  • vzťah k meracej a výpočtovej technike,
  • znalosť anglického jazyka.

Termín nástupu : 1.9.2009

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Personálny referát Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.