Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie jedného miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF.

Požiadavky:

  • hodnosť PhD. v odbore aplikovaná matematika alebo numerická analýza a vedecko-technické výpočty
  • aktívne ovládanie programovacích jazykov C, C++
  • práca so softvermi - Word, Excel, PowerPoint, LaTex, Mathematica
  • publikačná činnosť
  • aktívne ovládanie anglického jazyka

Termín nástupu : 1.6.2009

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Personálny referát Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.