Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie jedného miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru technológie stavieb SvF pre odbor Stavebníctvo.

 

Požiadavky:

  • PhD.,
  • znalosť svetového jazyka,
  • minimálna 5 ročná prax,
  • skúsenosti v problematike rekonštrukcií historických stavieb.

 

Termín nástupu : 1.4.2009

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Personálny referát Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.