Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie jedného miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na Katedru geotechniky SvF STU.

Požiadavky :

  • absolvent SvF odbor geotechnika so zameraním na podzemné stavby,
  • pedagogická prax 10 rokov,
  • vedecko-pedagogická hodnosť PhD.,
  • znalosť jedného svetového jazyka,
  • publikačná činnosť.

Termín nástupu : 1.1.2009

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Personálny referát Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.