Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie jedného miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru technických zariadení budov SvF:

Požiadavky:

  • absolvent SvF odboru Pozemné stavby, alebo odboru TZB,
  • vedecko-pedagogická hodnosť - PhD.,
  • špecializácia v oblasti vetrania a klimatizácie a techniky prostredia budov,
  • minimálne 5 rokov praxe v odbore,
  • aktívna znalosť jedného cudzieho jazyka,
  • dokladovanie publikačnej činnosti v danom odbore za posledných 5 rokov,
  • práca s PC.

 

Termín nástupu : 1.2.2010

 

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Personálny referát Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.