Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Stavebná fakulta STU (ďalej len SvF STU) zastúpená dekanom, so sídlom Radlinského 11, 810 05 Bratislava v súlade § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúca/vedúci katedry betónových konštrukcií a mostov.

Viac informácií nájdete v priloženom dokumente PDF.