Prejsť na obsah
Dianie na SvF
Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho Centrálnych laboratórií SvF.

Požiadavky:

  • VŠ vzdelanie technického zamerania,
  • vedecká hodnosť CSc. alebo PhD.,
  • odborná prax 10 rokov, min. 5 rokov v oblasti skúšobníctva a v oblasti akreditácie laboratórií.

Termín nástupu: 1.10.2008

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Personálny referát STU Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.