Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie jedného miesta výskumného pracovníka, na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF.

Kvalifikačné predpoklady:

  • hodnosť PhD. z oblasti aplikovanej matematiky,

Ďalšie požiadavky:

  • ovládanie a skúsenosti s aplikáciami z matematických metód spracovania obrazu,
  • aktívne ovládanie programovania vo výpočtovom systéme MATHEMATICA  a v jazyku C,
  • aktívna znalosť anglického jazyka.

Termín nástupu : 1.6.2010

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.