Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta výskumného pracovníka s VŠ na Katedru vodného hospodárstva krajiny SvF STU  na dobu určitú od 1.6.2010 do 31.5.2011.

Kvalifikačné predpoklady :

  • ukončená stavebná alebo prírodovedecká fakulta,
  • vedecká hodnosť PhD.,
  • prax v oblasti matematického a štatistického modelovania hydrologických procesov a vodohospodárskych sústav,
  • publikačná činnosť v danej oblasti,
  • znalosť anglického jazyka.

Termín nástupu : 1.6.2010

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, zoznamom publikácií a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.