Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta výskumného pracovníka, na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF.

Kvalifikačné predpoklady:

  • hodnosť PhD. z oblasti aplikovanej matematiky

Ďalšie požiadavky:

  • ovládanie a skúsenosti s aplikáciami z matematických metód v oblasti geodézie,
  • aktívne ovládanie programovania vo výpočtovom systéme MATHEMATICA
  • a paralelného programovania v prostredí MPI,
  • aktívna znalosť anglického jazyka.

Termín nástupu: 1.7.2011

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.