Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na Katedre mapovania a pozemkových  úprav SvF STU pre predmety Pozemkové úpravy I., Pozemkové úpravy II., Bonitácia a oceňovanie pozemkov.

Požiadavky :

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa odbor geodézia a kartografia,
 • ovládanie špeciálnych softvérových produktov z oblasti pozemkových úprav,
 • znalosť svetového jazyka,
 • prednosť majú uchádzači s titulom PhD. alebo odovzdanou dizertačnou prácou.

Termín nástupu : 15.7.2009

 

1 miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na Katedre geodézie SvF STU pre predmet Fotogrametria.

Požiadavky :

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa odbor geodézia a kartografia,
 • ovládanie bežných a špecializovaných softvérových produktov,
 • znalosť minimálne jedného svetového jazyka,
 • prednosť majú uchádzači s titulom PhD. alebo odovzdanou dizertačnou prácou.

Termín nástupu : 1.9.2009

 

1 miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na Katedre mapovania a pozemkových  úprav SvF STU pre predmety Kataster  nehnuteľností a Katastrálne mapovanie.

Požiadavky :

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa odbor geodézia a kartografia,
 • ovládanie špeciálnych softvérových produktov z oblasti katastra nehnuteľností a katastrálneho mapovania,
 • znalosť svetového jazyka,
 • prednosť majú uchádzači s titulom PhD. alebo odovzdanou dizertačnou prácou.

Termín nástupu : 1.9.2009

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.