Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF.

Požiadavky :

 

  • VŠ vzdelanie so zameraním na deskriptívnu geometriu,
  • vedecká hodnosť PhD.,
  • aktívna znalosť AUTOCAD-u,
  • aktívna znalosť anglického jazyka.

 

Termín nástupu : 1.8.2008

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Personálny referát Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.