Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie :

1 miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na Katedre geodetických základov SvF STU pre predmety v oblasti geografických informačných systémov v študijnom programe Geodézia a kartografia.

Požiadavky :

  • vysokoškolské vzdelanie
  • vedecký titul PhD.

Termín nástupu : 1.8.2008

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Personálny referát Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.