Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na Katedre konštrukcií pozemných stavieb SVF STU.

Kvalifikačné predpoklady:

  • absolvent SvF odbor pozemné stavby,
  • vedecko - akademická hodnosť PhD.,
  • prax v odbore minimálne 8 rokov,
  • dokladovať publikačnú činnosť v odbore zameranú na stavebno - fyzikálne problémy a simulácie budov,
  • aktívna znalosť anglického jazyka.

Termín nástupu: 1.2.2012.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.