Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Stavebná fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Radlinského 11, 810 05 Bratislava, v súlade s § 32 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s Článkom 2 a nasl. Zásad výberového konania na STU v platnom znení vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúci ekonomického oddelenia (VK 7720/2022).

Ďalšie informácie nájdete priamo v inzeráte na portáli Profesia.sk a Kariera.sk.