Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie troch miest vysokoškolských učiteľov - odborných asistentov na Katedre geodézie SvF STU na predmet „Geodézia, Inžinierska geodézia a Fotogrametria".

Požiadavky :

  • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa daného odboru
  • ovládanie bežných a špecializovaných softwarových produktov
  • znalosť svetového jazyka
  • prednosť majú uchádzači s vedeckým titulom PhD. alebo odovzdanou dizertačnou prácou

Termín nástupu : 1.8.2008

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Personálny referát Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.