Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Výberové konanie na učiteľské a zamestnanecké mobility v rámci nového projektu Erasmus KA131 2021-23 prebehne v októbri s termínom fakultnej uzávierky 3.11.2021. Stavebná fakulta ma k dispozícii 3 miesta.

Záujemcovia podávajú svoje žiadosti cez vedúcich katedier a ústavu, resp. oddelení, ktorí zabezpečia ich nahlásenie referátu pre zahraničie študijného oddelenia (pani Bc. M. Cabadajová) v štruktúre:

  • meno uchádzača,
  • cieľová destinácia,
  • počet dní,
  • predbežný rozpočet (ubytovanie, cestovné...),
  • plánovaná výučba,
    a
  • informácie preukazujúce splnenie požadovaných kritérií (max. 1 strana).

Z nahlásených záujemcov vedenie SvF zostaví poradovník uchádzačov a odošle ÚMV R-STU.

Ďalšie informácie:

Kritériá výberového konania pre učiteľov a zamestnancov Stavebnej fakulty PDF

Informácie o financovaní mobilít učiteľov a zamestnancov Stavebnej fakulty PDF

Text: Bc. Marcela Cabadajová, Študijné oddelenie SvF STU