Prejsť na obsah
Dianie na SvF

 

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave  vypisuje výberové konanie na  obsadenie  miesta vedúceho Centrálnych laboratórií Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,
- vedecká hodnosť CSc. alebo PhD. v technických alebo prírodovedných odboroch,
- odborná prax 10 rokov, minimálne 5 rokov v oblasti skúšobníctva a v oblasti akreditácie laboratórií.

Termín nástupu: 1. 4. 2013

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, kópiou dokladu o udelení akademického titulu CSc./PhD. a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.