Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru architektúry SvF

 

Kvalifikačné predpoklady:

  • absolvent/ka SvF odbor Pozemné stavby a architektúra alebo absolvent/ka Fakulty architektúry,
  • vedecko – pedagogická hodnosť PhD.

 

Ďalšie požiadavky:

  • prax min. 5 rokov,
  • dokladovať umeleckú a vedeckú publikačnú činnosť v odbore a pedagogickú činnosť,
  • zabezpečiť výučbu – bakalárske práce, diplomové práce, ateliérové tvorby,
  • aktívna znalosť nemeckého jazyka.

Termín nástupu:  15.02.2018

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.