Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru technológie stavieb SvF:

 

Kvalifikačné predpoklady:

-          ukončené PhD. v odbore Stavebníctvo alebo Technológia stavieb.  

Ďalšie požiadavky:

-          ovládanie svetového jazyka (angličtina alebo nemčina),

-          minimálne 3 ročná pedagogická prax v problematike technológie stavieb,

-          aktívna práca s PC (Word, Excel, Powerpoint, Internet Explorer). 

 

Termín nástupu: 1.2.2014

 

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.