Prejsť na obsah
Dianie na SvF
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská komora architektov, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Spolok architektov Slovenska, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.

v y h l a s u j ú

18. ročník celoštátnej súťaže STAVBA ROKA 2012.


Organizátor súťaže: Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia.
Súťaž sa uskutočňuje pod záštitou najvyššieho ústavného činiteľa prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča.

Viac informácií na adrese > http://www.stavbaroka.eu/page/stavba-roka-2012/