Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasuje 9. ročník Ceny Združenia ABF Slovakia – Bakalár 2014. Cena sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom príslušných  vysokých škôl na Slovensku za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu. Jej predmetom sú záverečné práce bakalárskeho štúdia  v študijných odboroch Architektúra a urbanizmus,  Architektonická tvorba, Pozemné stavby,  Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Vodné stavby a vodné hospodárstvo vrátane medziodborových akreditovaných študijných programov.

Zmyslom udeľovania ceny je podnietiť súťaživosť študentov príslušných vysokých škôl pri skvalitňovaní komplexného tvorivého procesu v oblasti projektovania.

Podrobnosti, súťažné podmienky a prihlášku nájdete v prílohe.

Vyhlásenie ceny

Vyhlásenie ceny (pdf) 

Súťažné podmienky

Prihláška