Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva–ABF Slovakia  vyhlasuje 2. ročník celoštátnej súťaže absoloventov vysokých škôl o Cenu prezidenta združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva lABF Slovakia  (v texte ďalej „Cena“) za najlepšiu záverečnú  bakalársku prácu za rok 2007.

 

Zriaďovateľ Ceny:

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia

Spoluzriaďovatelia Ceny:

·         Spolok architektov Slovenska (SAS),

·         Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI),

·         Slovenský zväz stavebných inžinierov (SZSI),

·         Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS),

·         Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. (PSS, a. s.) – súčasne hlavný sponzor ceny.

 

Súťaž sa organizuje v štyroch sekciách:

I.    sekcia –  Architektúra a urbanizmus,

II.   sekcia – Pozemné stavby.

III.  sekcia – Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, 

IV. sekcia - Vodné stavby a vodné hospodárstvo.

Kritériá hodnotenia prác:

·         Tvorivý prístup k riešenému problému.

·         Komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.

·         Originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia. 

 

Organizátor 2. ročníka súťaže  je STU v Bratislave, Stavebná fakulta. 

 

Prihlásené fakulty do súťaže:

  1. Stavebná fakulta STU v Bratislave,
  2. Fakulta architektúry STU Bratislave,
  3. Stavebná fakulta TU v Košiciach,
  4. Fakulta umení TU v Košiciach, katedra architektúry,
  5. Vysoká škola výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave – katedra architektonickej tvorby,
  6. Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline.

 

Každá z týchto vysokých škôl vyberie vo fakultnom kole do súťaže najviac  päť  najlepších  záverečných bakalárskych prác v každej sekcii.

Podanie:

·         prihlášky do súťaže jej vyhlasovateľovi Združeniu ABF Slovakia do 30. júna 2007

Odovzdanie:

·         vybraných záverečných bakalárskych   prác vyhlasovateľovi súťaže Združeniu ABF Slovakia do 30. septembra 2007.

Vyhodnotenie

·         súťažných prác porotou:  do 30. novembra 2007.

 

Odmeny za ocenené práce

I. cena             pre  I. a IV. sekciu                  á 15.000 Sk

II. cena            pre  I. a IV. sekciu                   á   7.000 Sk

III. cena           pre  I. a IV. sekciu                   á   4.000 Sk

Diplomy  svojou pečiatkou a podpisom potvrdzujú: Spolok architektov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov a Združenie ABF Slovakia.

Slávnostné odovzdanie cien sa uskutoční do 31. decembra 2007 v sídle Stavebnej fakulty STU v Bratislave. 

Súťažné podmienky a prihlášku do súťaže  si možno vyžiadať na adrese jej vyhlasovateľa: 

 

Združenie ABF-Slovakia

Ing. Mária Brichtová
821 02 Bratislava
Drieňová 34

e-mail: abf@rainside.sk

Tel.: 02/4329 5525