Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Kolegyne, kolegovia,

dovoľujeme si vás informovať o vyhlásení 22. ročníka súťaže Vedec roka SR 2018. Táto súťaž má za cieľ profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najlepšie a najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

Viac informácií nájdete vo Výzve na zasielanie návrhov na ocenenie na adrese:

http://ncpvat.cvtisr.sk/buxus/docs//Dokumenty_2019/Vyzva_na_zaslanie_navrhov_VR_SR_2018.pdf

Prosíme vás o zasielanie nominácií za rok 2018 v týchto jednotlivých kategóriách:

• Vedec roka SR
• Mladý vedecký pracovník
• Inovátor roka
• Technológ roka
• Osobnosť medzinárodnej spolupráce

Návrhy na ocenenie je potrebné poslať do 11. marca 2019 (termín vyhlasovateľa súťaže je 15. marec 2019) e-mailom na adresu: urbanek@svf.stuba.sk a internou poštou/osobne na referát vzťahov s verejnosťou (Urbánek / Pokrývka), blok C 3. posch. č. d. C 0311 podľa pokynov uvedených v štatúte súťaže. 

Štatút súťaže, Výzvu na zasielanie návrhov, návrhový formulár, ako aj ďalšie informácie o podujatí nájdete na webovej stránke www.ncpvat.sk v sekcii Popularizačné aktivity - Vedec roka SR.

Odkaz: http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/popularizacne-aktivity/vedec-roka-sr.html?page_id=973

 

Pre  rozhodnutie súťažiť  vám želáme veľa chuti, času a trpezlivosti.