Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Bratislava, 22. február 2016

Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pozorne sleduje prebiehajúce protesty učiteľov organizovaných Iniciatívou slovenských učiteľov, ako aj aktivity Iniciatívy vysokoškolských učiteľov. Plne si uvedomujeme, že je najvyšší čas riešiť neutešenú situáciu v školstve, kde neriešenie akútnych i dlhodobých problémov nepriaznivo pôsobí na celú spoločnosť. Konštatovanie neradostného stavu nášho školstva nevychádza iba zo subjektívneho hodnotenia žiakov, učiteľov a rodičov, ale aj zo zhoršujúcich sa výsledkov slovenských žiakov v medzinárodných testoch.

Dlhodobo konštatujeme a poukazujeme na upadajúcu kvalitu prípravy žiakov na základných a stredných školách, čo pociťujeme aj na našich študentoch. Pre študentov prvého ročníka preto organizujeme semináre na zlepšenie ich vedomostí zo stredoškolskej matematiky a fyziky, aby boli schopní úspešne absolvovať štúdium na našej fakulte. Súčasný znepokojujúci stav priamo súvisí s neexistenciou dlhodobej koncepcie rozvoja školstva, nedostatočným finančným a materiálnym zabezpečením škôl a nedostatočným morálnym a finančným ohodnotením učiteľov.

Vyhlasujeme, že podporujeme učiteľov na všetkých stupňoch v ich úsilí zlepšiť stav vzdelávania a postavenia učiteľov na Slovensku. Súčasne očakávame, že nová vláda, ktorá vzíde z parlamentných volieb, bude mať vzdelávanie ako skutočnú prioritu vo svojom programovom vyhlásení a bude ju reálne napĺňať.