Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Akademický senát Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 11.6.2014 vyhlásil voľby na kandidáta na dekana SvF STU v Bratislave na funkčné obdobie 2015 až 2019.

 

Volebná komisia:

Predseda:                    doc. Ing. Michal Božík, PhD., Katedra technológie stavieb

Podpredsedníčka:        JUDr. Jana Zajacová,   Katedra humanitných vied

Členovia:                      doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD., Katedra kovových a drevených konštrukcií

                                   Ing. Marek Fraštia, PhD., Katedra geodézie

                                   Bc. Beáta Kánová- študentka

                                   Ing. Gabriela Szántová- študentka

 

Časový harmonogram volieb:

 

P.č.

Aktivita

Termín

1

Vyhlásenie volieb na kandidáta na dekana

SvF STU v Bratislave

11.6.2014

2

Predkladanie návrhov na kandidátov na dekana SvFpredsedovi volebnej komisie

do 7.10.2014do 12.00 hod.

3

Zverejnenie zoznamu kandidátov na dekana SvF STU

v Bratislave, ktorí vyjadrili súhlas s kandidatúrou

do 14.10.2014

4

Kandidáti odovzdajú predsedovi volebnej komisie odborný životopis a volebný program

do 21.10.2014do 12.00 hod.

5

Zverejnenie odborných životopisov a volebných  programov kandidátov na dekana

do 28.10.2014

6

Predstavenie kandidátov akademickej obci SvF STU

14.11. 2014o 10.00 hod.
v aule ak. Bellu (B-101)

7

Voľby kandidáta na dekana SvF STU

28.11. 2014o 9.00 hod.
v zasadacej miestnosti SvF
(1. poschodie, blok C)

 

Príloha: Volebný poriadokpre voľby kandidáta na dekana