Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Akademický senát Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 31. 05. 2018 vyhlásil voľby kandidáta na dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave (ďalej aj ako „SvF STU“) na funkčné obdobie od 01.02.2019 do 31.01.2023.


I. Členovia volebnej komisie:

Predseda: Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD., Katedra technológie stavieb, Radlinského 11, 810 05 Bratislava, tel. č. 59 274 595, e-mail: nada.antosova@stuba.sk
Členovia:   Doc. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD., Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Doc. Ing. Marek Fraštia, PhD., Katedra geodézie
Doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD., Katedra fyziky
Bc. Peter Drahoš - študent
Lucia Barborková- študentka

Viac informácií:

Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana Stavebnej fakulty

Volebný poriadok pre voľby kandidáta na dekana