Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Akademický senát Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 20. 04. 2022 vyhlásil voľby kandidáta na dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave na funkčné obdobie od 01.02.2023 do 31.01.2027.

Členovia volebnej komisie:

Predseda:

  • Ing. Mária Kurčová, PhD., Katedra technických zariadení budov, Radlinského 11, 810 05 Bratislava, tel. č. 32 888 659, e-mail: maria.kurcova@stuba.sk

Členovia:

  • Mgr. Barbora Bartolčičová, PhD., Katedra telesnej výchovy
  • Ing. Tomáš Funtík, PhD., Katedra technológie stavieb
  • doc. Ing. Andrea Zuzulová, PhD., Katedra dopravných stavieb
  • Ing. Milan Švolík - študent
  • Peter Trudič - študent

Volebný poriadok PDF

Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave na obdobie 2023-2027 PDF

prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.
predsedníčka Akademického senátu Stavebnej fakulty STU v Bratislave