Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Vyhodnotenie súťaže pre prvoročiakov 

 

Už tradične sa nesie koniec septembra na našej fakulte v znamení skladania akademického sľubu poslucháčov prvého ročníka. Tento rok sa k tejto slávnosti pridala krátka ouvertúra v podobe vyhodnotenia ankety, do ktorej sa budúci študenti Stavebnej fakulty STU mohli zapojiť prostredníctvom emailovej pošty. Žrebovanie určilo desať majiteľov USB-kľúčov s nahratou študijnou literatúrou a jedenásteho, ktorý vyhral tablet Lenovo. Títo šťastlivci boli vyžrebovaní z množstvo autorov správnych odpovedí v súťaži pre všetkých záujemcov o štúdium na našej fakulte.

Výhercom blahoželáme a všetkým ostatným prajeme nielen šťastie, ale najmä veľa úspešných počinov v štúdiu.

 Slávnostná imatrikulácia

 

 

V pondelok 21. septembra 2015 zložením slávnostného imatrikulačného sľubu sa 514 riadne zapísaných študentov prvého roka bakalárskeho štúdia na Stavebnej fakulte STU v Bratislave začlenilo do akademickej obce so všetkými právami a povinnosťami. Týmto slávnostným aktom sa zároveň začal nový akademický rok 2015/2016 pre všetkých študentov fakulty.