Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Vás srdečne pozýva na 21. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu

VYKUROVANIE 2013

4. - 8. marec 2013,  Hotel Sorea Ľubovňa, Stará Ľubovňa

Tradičná konferencia je v tomto roku zameraná na energetické, environmentálne a ekonomické aspekty pri prevádzke vykurovacích systémov. Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom.

 Témy konferencie:

- Energetika budov
- Progresívna výroba tepla
- Obnoviteľne zdroje energie
- Automatizácia vo vykurovaní
- Energetické služby

pozvánka pozvanka

prihláška prihláška

 

Budeme radi, ak si čas rezervujete už teraz a konferencie sa zúčasnite.

Srdečne Vás pozýva a na stretnutie s Vami sa teší

 

prof. Ing. Dušan Petras, PhD.
odborný garant

a

Diana Haberová
organizačný garant
SSTP
Koceľova 15
815 94 Bratislava
Tel.: 02/ 5556 7748
M: +421 903 562 108
Fax: 02/5564 7022