Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. dňa 26. januára 2009 udelil vedecko-pedagogický titul docent

Ing. Rudolfovi Árochovi, PhD.
v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

RNDr. Jane Šiagiovej, PhD.,
v odbore aplikovaná matematika

Ing. Magdaléne Štujberovej, PhD.
v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby