Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. udelil vedecko-pedagogický titul docent

RNDr. Miroslavovi Kopeckému, PhD.
v odbore vodné stavby

Ing. Marekovi Sokáčovi, PhD.
v odbore vodné hospodárstvo

Ing. Jánovi Ilavskému, PhD.
v odbore vodné hospodárstvo

Ing. Otovi Makýšovi, PhD.
v odbore stavebníctvo