Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky vymenoval 1. júla 2009

pána Milana Sokola
za vysokoškolského profesora
v odbore aplikovaná mechanika.

Srdečne blahoželáme!