Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Výbor regiónov vyhlasuje každý rok súťaž, v rámci ktorej udeľuje cenu za dizertačné práce, ktoré sa v rozhodujúcej miere týkajú regionálnych alebo miestnych aspektov a ktoré boli obhájené na univerzitách v krajinách Európskej únie. Do tohtoročnej súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia, ktorí získali doktorandský diplom počas 12 mesiacov, ktoré predchádzali termínu odovzdania prihlášok do súťaže v príslušnom roku.

Hodnotením bude poverená nezávislá porota (zložená z univerzitných profesorov alebo vysokoškolských učiteľov). Víťaz získa cenu 6 000 €. Porota súťaže môže navyše udeliť až 4 „ceny za úsilie" po 2 000 €. Porota tiež môže udeliť osvedčenia za vynikajúce výsledky.

Žiadame záujemcov o účasť v súťaži, aby práce spolu s požadovanými dokumentmi zaslali na adresu doc. Ing. Františka Horňáka, PhD. prorektora. Všetky pravidlá súťaže sú zverejnené na internetovej stránke Výboru regiónov:

http://www.cor.europa.eu (Stanoviská a dokumenty/Štúdie/Súťaže dizertačných prác).

Svoju účasť nahláste aj na: valeria.kocianova@stuba.sk