Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Svetový deň pôdy (5. december) je tým dňom v roku, kedy nás Organizácia spojených národov vyzýva na zamyslenie sa o úlohe pôdy a o jej význame pri zmierňovaní rozličných environmentálnych problémov, ktorým v súčasnosti čelíme. Ak by sme sa pozreli na problémy týkajúce potravinovej zabezpečenosti, povodní alebo klimatických zmien, uvedomili by sme si, že veľká časť odpovedí na tieto problémy leží priamo v pôde. Táto krehká vrstva je pre nás stále veľmi komplexná a záhadná, aj keď nám veda neustále prináša nové poznatky o jej význame a vplyve na život našej planéty.

pôda

Súčasťou výskumu o význame, ohrozenosti a ochrane pôdy je aj projekt 7 RP RECARE („Ochrana pôd a ich prevencia pred degradáciou spôsobom manažmentu v krajine“), ktorý združuje vedcov z celej Európy snažiacich sa nájsť odpovede na riešenie praktických úloh, s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľný dobrý stav pôd. Vedecké tímy od Islandu až po Cyprus hľadajú riešenia na naliehavé problémy spojené s využívaním pôdy, pričom spolupracujú s miestnymi poľnohospodármi a inými zúčastnenými, ktorí s pôdou a problémami s ňou spojenými prichádzajú každodenne do styku.

V snahe nájsť riešenia na rôznorodé problémy spojené s pôdou, akými sú napríklad erózia pôdy, kontaminácia, zhutňovanie, ako aj strata biodiverzity pôdy, sa vyberajú testovacie územia, na ktorých môžu vedecké tímy priamo skúmať vplyv týchto negatívnych zmien na kvalitu pôdy, a kde môžu testovať rôzne opatrenia vedúce k zmierneniu týchto nepriaznivých účinkov.

pôda

Riešitelia projektu zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave, ktorí sa v rámci projektu zaoberajú výskumom ohrozenosti pôdy povodňami na pilotnom povodí Myjavy, povedali:

 „Sme si vedomí toho, že odpovede na praktické otázky týkajúce sa vplyvu povodní na degradáciu pôdy majú kritický význam nielen pre ľudí žijúcich v blízkosti postihnutých území, ale aj pre tých, ktorí sú týmito problémami ovplyvnení nepriamo. Akonáhle sa nám podarí získať relevantné výsledky z testovacieho územia, ktorým je povodie hornej Myjavy, tak ich budeme zdieľať nielen v rámci Slovenska, ale aj v rámci celej Európy. Spolupráca vedeckého tímu s miestnymi poľnohospodármi a inými účastníkmi bude mať medzinárodný význam, rovnako ako aj riešenie miestnych problémov cez lepší manažment pôd“.

Profesor Ritsema z Univerizity vo Wageningene v Holandsku, ktorá koordinuje tento projekt, povedal:

„V súčasnosti čelíme viacerým environmentálnym výzvam v Európe a sme si istí tým, že pri efektívnejšom hospodárení s pôdou by sme zabránili mnohým problémom, od zosuvov pôd v horských oblastiach cez povodne v mestách, spôsobené znížením priepustnosti pôdnych vrstiev. V rámci projektu RECARE spolupracujeme s ľuďmi, ktorí sú v mnohých prípadoch zasiahnutí týmito hrozbami, a ktorých vedomosti a praktické skúsenosti využívame v snahe nájsť zodpovedné odpovede na riešenie ich problémov.“

Projekt RECARE predstavuje pozoruhodnú spoluprácu európskych vedcov a som presvedčený o tom, že koniec projektu prinesie so sebou nielen odpovede na niektoré otázky, ale aj konkrétne postupy a opatrenia, ktoré budú viesť k zachovaniu dobrého stavu pôd a ochránia ľudí pred problémami spojenými s ich zlým stavom.“