Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Organizačná a sociálna komisia Akademického senátu Stavebnej fakulty STU v Bratislave dňa 25.4.2022 vyhodnotila priebeh a výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti AS SvF a berie na vedomie „Protokol z doplňujúcich volieb členov a náhradníkov do študentskej časti Akademického senátu STU v Bratislave na funkčné obdobie 2022 - 2023“.

Organizačná a sociálna komisia
AS SvF STU v Bratislave

prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.,
predsedníčka AS SvF STU v Bratislave