Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Vo štvrtok 21. apríla 2022 sa na našej fakulte, po dvojročnej pandemickej prestávke, konal opäť prezenčnou formou ďalší ročník Študentskej vedeckej konferencie. Súťaž sa v tomto roku uskutočnila v 14 odborných sekciách a okrem výhercov jednotlivých sekcií boli študenti odmenení i Cenou dekana a Cenou Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS). Vybrané práce boli navrhnuté na ocenenie Literárneho fondu.

   

   

   

Úspešní súťažiaci získali pozdravný list a, vďaka už tradičnej podpore nášho partnera - Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., aj finančnú odmenu.

Výsledky Študentskej vedeckej konferencie 2022 PDF

   

Oceneným súťažiacim a ich pedagógom srdečne gratulujeme a tešíme sa na stretnutie o rok!

Foto: Andrej Bisták, Oddelenie vzťahov s verejnosťou SvF STU