Prejsť na obsah
Dianie na SvF

 AS SvF STU na svojom zasadnutí dňa 1. decembra 2006 uskutočnil voľby kandidáta na dekana SvF STU.

V prvom kole volieb bol počtom hlasov 23 zvolený

 prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.