Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Výsledky z doplňujúcich volieb do Akademického senátu SvF STU v Bratislave zo dňa 5.11.2021 nájdete v priloženom dokumente PDF.

prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.
predsedníčka AS SvF STU v Bratislave