Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Na pôde Spolku architektov Slovenska (SAS) bola v stredu 20. marca 2013 slávnostná vernisáž – komentovaná videoprojekcia a výstava fotografií doktorandov z Katedry architektúry Stavebnej fakulty STU v Bratislave z ich päťdňovej cesty za architektúrou Lichtenštajnska, Švajčiarska, Nemecka a Rakúska - účastníkov študijnej odbornej cesty Archtrip 2012.

Po úvodných príhovoroch predstaviteľov SAS pána PhDr. Petra Mikloša a pána prof. Jána Bahnu, ktorí vidia novú tradíciu spájania študentov z architektonických škôl práve na pôde spolku, sa prítomným prihovoril iniciátor a odborný garant Archtripu pán Ing. arch. Pavol Paňák, ktorý zdôraznil význam a dôležitosť tejto študijnej odbornej cesty ako jedinečnej príležitosti pre študentov, ktorí sa tak môžu stretnúť s kvalitnou architektúrou mimo Slovenska.

Hlavným hostiteľom a organizátorom výstavy Archtrip 2012 je Katedra architektúry SvF STU v Bratislave s Ing.arch. Pavlom Paňákom a doktorandmi: Ing. Martinou Tibenskou, Ing.arch. Miroslavom Pavle, Ing. Petrom Sivoňom a Ing. Richardom Schlesingerom, ktorí sa aktívne podieľali na realizácii výstavy. Všetkým spoluorganizátorom, menovite pani Márii Horváthovej a Vladovi Zeleňákovi, ako i účastníkom zájazdu za architektúrou - vyjadrila svoje poďakovanie na vernisáži aj pani doc. Dohňanská, vedúca Katedry architektúry SvF.

archtrip 2012 archtrip 2012 archtrip 2012 archtrip 2012 archtrip 2012 archtrip 2012

archtrip 2012 archtrip 2012 archtrip 2012 archtrip 2012 archtrip 2012

Výstava Archtrip 2012 potrvá do 12. apríla 2013 a je otvorená v pondelok až piatok
od 11.00 hod. do 17.00 hod.v Galérii architektúry SAS, Balassov palác, Panská 15, Bratislava.