Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Až do 22. decembra 2011 si budú môcť študenti, zamestnanci ako aj návštevníci Stavebnej fakulty pozrieť zaujímavú výstavu, ktorú včera slávnostne otvoril vedúci Katedry technológie stavieb SvF STU v Bratislave prof. Jozef Gašparík, PhD. za prítomnosti prodekanov, pedagógov a študentov viacerých študijných odborov.

37 vybraných posterov, z celkového počtu viac ako 180 prác absolventov študijného programu bakalárskeho stupňa Technológie a manažérstvo stavieb a študijného programu inžinierskeho stupňa Technológia stavieb - dokumentujú a prezentujú výsledky práce v oblasti technológie stavebných procesov a technológie stavieb.

Na príprave a realizácii výstavy sa veľkou mierou podieľala tajomníčka katedry TES doc. Ing. Eva Jankovichová, PhD. a doktorandi katedry. Študentské práce sú situované vo výstavných priestoroch Stavebnej fakulty STU, (1. poschodie bloku B). Cieľom výstavy je informovať pedagógov a najmä študentov fakulty o trendoch v oblasti technológie stavania. Veríme, že výstava zaujme a návštevníci si z nej odnesú cenné poznatky.