Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Samuel Mikovíni – významný slovenský inovátor

 

Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci s Katedrou mapovania a pozemkových úprav Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a ďalšími odbornými partnermi organizuje 18. 7. – 31. 10. 2013 výstavu „Samuel Mikovíni – významný slovenský inovátor“.

Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo 18. 7. 2013 v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave. Na otvorení výstavy sa zúčastnili z významných hostí rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Róbert Redhammer, PhD. a dekan Stavebnej fakulty prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.          

Cieľom výstavy je prezentovať osobnosť Samuela Mikovíniho ako výnimočného slovenského vedca, polytechnika, geodeta a kartografa a predstaviť jeho prínos v oblasti geodézie, kartografie, vodného hospodárstva a zároveň priblížiť aj vývoj technológií a metód v oblasti geodézie a kartografie od jeho čias až po súčasnosť.

Výstava bude prístupná odbornej ako aj laickej verejnosti od 19. 7. do 31. 10. 2013 v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Podrobnejšie informácie o výstave nájdete na: Samuel Mikovíni - významný slovenský inovátor.

 .

Príďte aj vy načerpať a získať zaujímavé informácie o vývoji odboru geodézia a kartografia od čias Mikovíniho až po súčasnosť!

 

Samuel Mikovíni - významný slovenský inovátor Samuel Mikovíni - významný slovenský inovátor Samuel Mikovíni - významný slovenský inovátor Samuel Mikovíni - významný slovenský inovátor Samuel Mikovíni - významný slovenský inovátor Samuel Mikovíni - významný slovenský inovátor Samuel Mikovíni - významný slovenský inovátor Samuel Mikovíni - významný slovenský inovátor Samuel Mikovíni - významný slovenský inovátor Samuel Mikovíni - významný slovenský inovátor Samuel Mikovíni - významný slovenský inovátor Samuel Mikovíni - významný slovenský inovátor

 

Fotografie: CVTI SR