Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V stredu 2. júla 2008 dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. a dekan Fakulty architektúry STU v Bratislave Dr.h.c. prof.
PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc. slávnostným prestrihnutím pásky otvorili výstavu študentských prác bakalárskeho stupňa štúdia predmetu ateliérová tvorba poslucháčov Stavebnej fakulty a Fakulty architektúry.
Novozrekonštruované výstavné priestory na Stavebnej fakulte tak otvorili svoju pomyselnú
náruč tvorivým stretnutiam, zameraným na prezentáciu, ale i spoznávanie a konfrontáciu čo najširšieho spektra odborov.