Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky MŠ SR vyhlasuje výzvu k podávaniu návrhov na spoločné výskumné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi spolupracujúcimi organizáciami v Slovenskej republike a Bulharskej republike.
Dátum otvorenia výzvy je 15. máj 2008, dátum ukončenia výzvy 15. júl 2008.

Bližšie informácie o výzve Slovensko - Bulharsko 2008 »