Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Riadiaci orgán pre OP cezhraničnej spolupráce Rakúsko - Slovensko vyhlásil termín pre 8. kolo výberu projektov.

Pre 8. kolo uzávierky predkladania projektov je potrebné odovzdať finálne dopracované projekty najneskôr do 4. októbra 2011. Projekty budú predložené na Monitorovací výbor a jeho zasadanie s výberom týchto projektov sa uskutoční dňa 6. a 7. decembra 2011. 

Všetky potrebné informácie a dokumenty potrebné pre prípravu projektovej žiadosti nájdete na oficiálnej stránke OP cezhraničnej spolupráce:

http://www.sk-at.eu/sk-at/sk/1-2_terminy.php