Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 18.1.2008 na webovej stránke Min. životného prostredia www.opzp.sk boli uverejnené výzvy k týmto prioritným osiam:

Prioritná os 1
Prioritná os 2
Prioritná os 3
Prioritná os 4
Prioritná os 5